Directorio

Ramón Castillo Corral , Presidente de FODEP

Luis Rivera Contreras, Vicepresidente de FODEP

Diego Vidal Sánchez, Tesorero de FODEP

Pablo Coloma Correa, Secretario de FODEP

Secretario Ejecutivo de FODEP: Luis Felipe Egaña Baraona